Tietoa meistä

Lahden Akateemiset Naiset ry on vuonna 1955 perustettu Suomen Akateemiset Naiset ry:n (SANL) jäsenyhdistys. Se on poliittisesti sitoutumaton akateemisesti koulutettujen naisten yhdistys. Jäseniksi voivat tulla hakemuksesta akateemisen loppututkinnon suorittaneet naiset.

Yhdistys toimii verkostoitumiskanavana eri ammatteja edustaville jäsenilleen kannustaen heitä

- itsensä kehittämiseen

- eri ammattialojen vuorovaikutukseen ja

- kansainväliseen yhteistyöhön

Lahden Akateemiset Naiset järjestää jäsenilleen esitelmiä, tutustumiskäyntejä yrityksiin ja muihin työpaikkoihin sekä teatterissa ja taidenäyttelyissä käyntejä kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Yhdistys järjestää myös yhteistilaisuuksia muiden lahtelaisten naisyhdistysten kanssa.

Tilaisuuksiin voit tulla mukaan, vaikka et vielä olisikaan jäsen.

Tervetuloa!

LAHDEN AKATEEMISET NAISET vuonna 2021

Toiminta-ajatus

Yhdistyksen tehtävänä on akateemisten naisten työuran, aseman ja tasa-arvon edistäminen toimimalla akateemisten naisten yhdyssiteenä ja tukemalla heidän tieteellistä työtään ja asiantuntijuuttaan sekä kannustamalla heitä aktiiviseen toimintaan yhteiskunnassa julkisen elämän kaikilla aloilla.