Tietoa meistä

Lahden Akateemiset Naiset ry on vuonna 1955 perustettu Suomen Akateemiset Naiset ry:n (SANL) jäsenyhdistys. Se on poliittisesti sitoutumaton akateemisesti koulutettujen naisten yhdistys. Jäseniksi voivat tulla hakemuksesta akateemisen loppututkinnon suorittaneet naiset.

Yhdistys toimii verkostoitumiskanavana eri ammatteja edustaville jäsenilleen kannustaen heitä

-    itsensä kehittämiseen
-    eri ammattialojen vuorovaikutukseen ja
-    kansainväliseen yhteistyöhön

Lahden Akateemiset Naiset järjestää jäsenilleen esitelmiä, tutustumiskäyntejä yrityksiin ja muihin työpaikkoihin sekä teatterissa ja taidenäyttelyissä käyntejä kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Yhdistys järjestää myös yhteistilaisuuksia muiden lahtelaisten naisyhdistysten kanssa.
Tilaisuuksiin voit tulla mukaan, vaikka et vielä olisikaan jäsen.

Tervetuloa!


Yleistä vuoden 2017 teemoista:

GWI:n (Graduate Women International) toimintaohjelman ydin 2014 -
2016 on Education for the Realisation of Rights. GWI korostaa koulutuksen tärkeyttä
ja erityisesti tyttöjen ja naisten pääsyä koulutuksen piiriin.

SANL:n (Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Forbund
ry) teema vuodelle 2017 on
• Akateemiset naiset vahvuutena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja työelämässä

SANL keskittyy vaikuttamistyössään vuonna 2017 korkeakoulutuksen ja työelämän tasa-arvokysymyksiin.

Teemat:
• Akateemisten naisten työllistymisongelmat
• Naisjohtajien määrän lisääminen
• Naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo
Työn ja perheen yhteensovittaminen
• Korkeakoulutuksen yhteiskunnallisen arvostuksen lisääminen
Opiskelualojen ja ammattien sukupuolittumisen purkaminen
• Maahanmuuttajanaisten kouluttautumisen, työllistymisen ja kotoutumisen edistäminen

LAHDEN AKATEEMISET NAISET vuonna 2017
Teemat
• Akateemiset naiset vahvuutena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja
työelämässä
Jäsenten aktivointi ja uusien jäsenten huomioiminen
• Maahanmuuttajanaisten kouluttautumisen, työllistymisen ja kotoutumisen edistäminen
 Jäsenistön IT-taitojen kehittäminen
 Viestittäminen
 Suomi 100